GLAVA SECERA PRIPOVETKA PDF

Cela pripovetka jenešto uprošćena i svedena na malu umetniĉku Glišić je u pripoveci. Glava. šećera. izneo takav jedan vid bogaćenja, koji. Get this from a library! Pripovetke: Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera. [Milovan Glišić]. MILOVAN GLIŠIĆ – „GLAVA ŠEĆERA“”Glava šećera“ je pripovetka čija je ra!ja je !o”tav!a i teče pravoli!ij”ki# $retira r%štve!i.

Author: Shazuru Kabar
Country: Poland
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 17 November 2009
Pages: 337
PDF File Size: 16.20 Mb
ePub File Size: 4.90 Mb
ISBN: 944-1-64438-769-6
Downloads: 4573
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikoshakar

Iz toga je nastala i ona njegova naklonost prema Gogoljevim priama. Tekoe su ga pratile i u linom ivotu: Na brodu pod vodenicom. Please verify that you are not a robot. Praznoverje na selu utkiva u veliki broj svojih pripovedaka.

Njega se nije odrekao ni onda gglava se pomalo udaljio od socijalistikog pokreta. Iz istih vie politikih i socijalnih no umetnikih razloga iz kojih je tada Gogolj kod Srba itan, i Glii se oduevio Gogoljem, prevodio ga, nadahnjivao se njime i pod njegovim uticajem poeo i sam pisati.

Glava šećera

Gazda Raka, bogati seoski dimrija i matori udovac, dvostruko je dosadio svojim komijama: Gotovo uvek je poneko u Gliievim humoristikim anegdotama nadmudren ili nasamaren. Pop Jerotije, “onaj vrljooki iz Miokusa, to re za enskinjem kad se malo devne i to peva zajedno s Ciganima nekakve skaredne pesme”. Ne treba se uditi, veliko je veselje! Sredstvo drutvene kritike pripovetk humor i satira.

Pripovetke : Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera

U drugoj situaciji ovog dela pripovetke na kraju se pojavljuje Radan: Gliid nije ostvario hronoloki tok dogaaja i kontinuirano pradenje ivota i delanja svoga junaka Radana Radanovida.

  INSTRUCTIONAL MANAGEMENT JACOB KOUNIN PDF

Njegove humoristike prie lie umnogome na prie o Eri i o osi. Zato je i lik profesora takav kakav je: Tamara rated it it was amazing Feb 06, Glii je vie no iko uinio za popularizovanje ruske knjievnosti kod Srba.

More like this Similar Items. Ponovo je vraen u slubu, u Narodnu biblioteku, gde je bio glva upravnika. I kao pisac i kao ovek Glii je bio neobina pojava u knjievnom ivotu Beograda u poslednjim decenijama prolog i poetkom ovog veka.

Tu se spremaju ideoloka opravdanja “sporazumatva” i oportunizma, te stranke koja e poznijeg naprednjaka dr Vladana orevia dovesti da bude jedan od najokrutnijih uvara despotskih reima. Studije je napustio Nego svejedno, tu je glava edera!

One su u velikom delu zabeleke iz usmenog pripovedanja, u emu su njegovi savremenici bili majstori. Ovde se razreava i dalja sudbina Radanova i njegove porodice. Ali glavna knjievna zasluga njegova jeste to pripovetkz u srpskoj knjievnosti zasnovao realistiku pripovetku iz seoskog ivota.

U nekim pripovetkama Glii koristi prie o “neistim silama” kao elemenat u slikanju seoskih naravi, shvatanja i obiaja. Najobimnija epizoda je ona u kojoj se opisuje slava kod Davida Uzlovida: Glii je ostao do kraja svoga ivota dosledan u istunstvu jezika, suprotstavljajui se formiranju onog gradskog jezika koji je izluivao iz svog renika rei i izraze svojstvene seoskom ivotu.

Please re-enter recipient e-mail address es. Zvali su ga “iom” a on njih “sinovcima”. Tako je narodna knjievnost postala osnova njegovog budueg duhovnog i knjievnog razvoja. On je pod njihovim uticajem orijentisao svoj interes na rusku knjievnost, na najbolja dela ruske klasike. Roga e sluiti kao duhovita simbolina pretnja svim seoskim ilkoima i napasnicima. Doao je sa sela na univerzitet oko On je realist po uverenju i hoe da verno i istinito slika.

  DESENMASCARADO COLETTE GALE PDF

Anime Fans Castle – Freakylinks

U njoj je drama ekonomskog propadanja sela, kojoj Glii posveuje skoro itavo svoje delo, dovedena do krajnje zaotrenosti i prikazana potpunije i s vie karakteristinih pojedinosti nego u drugim pripovetkama. Ovom epizodnom situacijom je prikazana korumpiranost predstavnika vlasti, prjpovetka onih najviih po rangu, do onih najniih pandura.

After some troubles, the villagers manage to discover the vampire’s grave. On je upeatljiv primer predstavnika vlasti koji smilja lukav nain da od seljaka izvue novac. Radan de u razgovoru ispriati kakvo ga je zlo zadesilo. Bio je meu njima kao u nekoj seoskoj porodinoj zadruzi.

To je povod da uka ispria priu o seljaku Radanu: Kada su sva sela obili, kapetan je nastavio rad u kancelariji, a uka je glavu edera drao u svom sobiku i svakom seljaku, koji je s nekom molbom dolazio kod kapetana, prodavao glavu edera.