MAESTWO WE TROJE PDF

Dzieci rzucaj pik, tacz na kach po troje, kobiety bielizn pior w ogie, ten sam na ktry patrzylimy razem, Ona i ja, w maestwie dugie lata, Zczeni. by focusing on the trajectories of the feet (Troje &. Westhoff, ). Instead, our experiments provide further information. about the ways in. .. .

Author: Gular Mezikasa
Country: Solomon Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 20 March 2014
Pages: 69
PDF File Size: 16.78 Mb
ePub File Size: 7.94 Mb
ISBN: 358-6-54103-815-3
Downloads: 51722
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazrakus

Home Documents Milosz Selected. Post on Apr 2. Pczki kasztanw, wiata lekkiej brzozy. Z ludmi umczonymi oddalacie si, ze socem koysanym jak flaga biegniecie w trojr nocy, boj si zosta sama, prcz mego ciaa nic nie mam ono byszczy w ciemnoci, gwiazda ze skrzyowanymi rekami, a straszno mi patrze na siebie.

Ziemio, nie opuszczaj mnie.

Chr Z rzek dawno spyny lody, bujne wyrosy licie, pugi przeszy po polach, borkuj w lasach gobie, grami sarna przebiega, pieni weselne krzyczy, kwiaty wysokie kwitn, paruj ciepe ogrody. Dzieci rzucaj pik, tacz na kach po troje, kobiety bielizn pior w strumieniach i owi ksiyce. Rado wszelka jest z ziemi, nie masz prcz ziemi wesela, czowiek jest dany ziemi, niech ziemi tylko poda. Ona Nie chc ciebie, nie skusisz mnie.

Py dalej, siostro pogodna, czuj twj dotyk jeszcze, twj dotyk szyj mnie pali. Koce miosne z tob gorzkie jak popi chmur, a wit nadchodzi po nich w czerwieni, nad jeziorami niosy si pierwsze rybitwy i smutek taki, e paka nie mogam ju, tylko lec6THE SONGWoman Earth flows away from the shore where Trjoe stand, her trees and grasses, more and more distant, shine.

Quo vadis henryk sienkiewicz

Buds of chestnuts, lights of frail birches, I won’t see you anymore. With worn-out people you move away, with the sun waving like a flag you run toward the night, I am afraid to stay here alone, Trlje have nothing except my body it glistens in the dark, a star with crossed hands, so that I am scared to look at myself. Earth, do not abandon me. Chorus Ice flowed down the rivers, trees sprouted buoyant leaves, ploughs went through the fields, doves in the forest are cooing, a doe runs in the hills and cries her exulting songs, tall-stemmed flowers are blooming, steam rises from warm gardens, Children throw balls, they dance on the meadow by threesomes, women wash linen at streamside and fish for the moon.

All joy comes from the earth, there is no delight without her, man is given to the earth, let him desire no other. Woman I don’t want you, don’t tempt me, keep jaestwo, my tranquil sister.

Your burning touch on my neck, I still feel it. Nights of love with you bitter as the ash of clouds, and the dawn after them, and on the lakes first terns circling and such sadness that I could not cry anymore, just keep counting7liczy godziny ranka, sucha zimnego szumu wysokich martwych topoli.

Ty, Boe, miociw mnie bd. Od ust ziemi chciwych odcz mnie.

Od pieni jej nieprawdziwych oczy mnie. Chr Krc si koowroty, ryby trzepoc ttoje w sieciach, pachn pieczone chleby, tocz si jabka po stoach, wieczory schodz po schodach, a schody trojf ywego ciaa, wszystko jest z ziemi poczte, ona jest doskonaa. Chyl si cikie okrty, jad miedziani bratowie, koysz karkami zwierzta, motyle spadaj do mrz, kosze wdruj o zmierzchu i zorza mieszka w jaboni, wszystko jest z ziemi poczte, wszystko powrci do niej. Ona O, gdyby we mnie byo cho jedno ziarno bez rdzy, cho jedno ziarno, ktre by przetrwao, mogabym spa w koysce nachylanej na przemian w mrok, na przemian w wit.

Spokojnie czekaabym, a zganie ruch powolny, a rzeczywiste nagle si obnay i tarcz nowej nieznajomej twarzy spojrzy kwiat polny, kamie polny. Wtedy trojw oni, yjcy kamliwie, jak wodorosty na dnie wd zatoki, byliby tym, czym lene igliwie dla kogo, kto w las patrzy z gry, przez oboki.

Ale nic nie ma we mnie prcz przestrachu, nic oprcz biegu ciemnych fal.

Ja jestem wiatr, co niknc w ciemnych wodach dmie, wiatrem jestem idcym a nie wracajcym si, pykiem dmuchawca na czarnych kach wiata. Ostatnie gosy W kuni nad wod motek uderza, de czowiek naprawia kos i wieci gowa w pomieniu ogniska. You, God, have mercy on me.

  LIBROS DE CIRUELO CABRAL PDF

From the earth’s greedy mouth deliver me, cleanse me of her untrue songs. Chorus The capstans are turning, fish toss in the nets, baked breads smell sweetly, apples roll on the tables, evenings go down the steps and the steps are live flesh everything is begot by the earth, she is without blemish. Heavy ships are yawing, copper brethren are sailing, animals sway their backs, butterflies fall to the sea, baskets wander at dusk, dawn lives in the apple tree everything is begot by the earth, to her everything will return.

Woman Oh, if there were in me one seed without rust, no more than one grain that could perdure W could sleep in the cradle leaning by turns now into darkness, now into the break of day.

Milosz Selected

I would wait quietly till the slow movement ceases and the real shows itself naked suddenly, till a wildflower, a stone in the fields stare up with the disk of an unknown new face. Then they who live in the lies like weeds at the bottom of a bay’s wash would only be what pine needles are when one looks from above through the clouds at a forest. But there is nothing in me, just fear, nothing but the running of dark waves. I am the wind that blows and dies out in dark waters, I am the wind going and not returning, a milkweed pollen on the black meadows of the world.

The last voices At the forge on the lake shore, hammerblows, a man, bent over, fixes a scythe, his head gleams in the flame of the hearth. Ju misa dymi, a wierszcze piewaj. Wyspy s zwierztami picemi, w gniedzie jeziora ukadaj si mruczc, a nad nimi obok wziutki. Wilno, A resin chip is lit in the hut, tired ploughboys lay their heads on the table.

A bowl is already steaming and the crickets sing. Islands are animals falling msestwo, in the nest of the lake they settle down, purring: Ani roliny czerpicej sok z qe ziemi, ani zwierzcia, ani czowieka, ani wiatru chodzcego pomidzy chmurami. Se ciaa s jak szko przezroczyste. Najsilniejsze pomienie trkje woda, zmywajca maesywo nogi podrnych. Najzielesze drzewa jak ow rozkwity w rodku nocy. Mio jest piaskiem poykanym wyschymi ustami. Nienawi sonym dzbanem podanym spragnionemu.

Toczcie si, rzeki; podnocie swoje rce, stolice!

Quo vadis henryk sienkiewicz

Ja, wierny syn czarnoziemu, powrc do czarnoziemu, jakby ycia nie byo, jakby pieni i sowa tworzyo nie moje serce, nie moja krew, nie moje trwanie, ale gos niewiadomy, bezosobowy, sam opot fal, sam wiatrw chr, samo wysokich drzew jesienne koysanie.

Nikogo nie ma pomidzy tob i mn, a mnie jest dana sia. Gry biae pas si na rwninach ziemskich, do morza id, do wodopoju swego, nachylaj si soca coraz nowe nad dolin maej i ciemnej rzeki, gdzie si urodziem. Nie mam ani mdroci, ani umiejtnoci, ani wiary, ale dostaem si, ona rozdziera wiat. Cik fal rozbij si o brzegi jego i odejd, powrc w wiecznych wd obszary, a moda fala pian nakryje mj lad. Zabarwiona pierwszym blaskiem witu, jak puco wyjte z rozszarpanego zwierza koyszesz si, zanurzasz si.

Neither a plant drawing sap from the depths of earth nor an animal, nor a man, nor wind walking between the clouds. The most beautiful bodies are like transparent glass.

The most powerful flames like water washing the tired feet of travelers. The greenest trees like lead blooming in the thick of the night. Love is sand swallowed by parched lips. Hatred is a salty jug offered to the thirsty. Roll on, rivers; raise your hands, cities! I, a faithful son of the black earth, shall return to the black earth.

There is no one between you and me and to me strength is given. White mountains graze on terrestrial plains, to the sea they go, their watering place, new and new, suns lean over a valley of a small, dark river where I was born.

I have no wisdom, no skills, and no faith but I received strength, it tears the world apart. I shall break, a heavy wave, against its shores and a young wave will cover my trace. Tainted by the first glare of the dawn, like a lung taken out of a ripped-up beast, you are rocking, you are sinking.

  ENNEAGRAMME ENVOLUTIF PDF

Przemieniaj si wiosny, mczyni i kobiety cz si, dzieci po cianach rkami w psennoci wodz, ciemne ldy rysuj palcem umaczanym w linie, przemieniaj si formy, rozpada si to, co wydawao si niezwycione.

Ale pomidzy pastwami powstajcymi z dna mrz, pomidzy zgasymi ulicami, na miejscu ktrych wznios si gry ze spadej zbudowane planety, wszystkiemu, co mino, wszystkiemu, co minie, broni si modo, czysta jak soneczny kurz, ani w dobrem, ani w zem nie rozmiowana, pod twoje olbrzymie nogi podesana, aby j gnit, aby po niej szed, aby porusza swoim oddechem koo, a od jego ruchu draa znikoma budowla, aby jej gd, a innym dawa sl, wino i chleb.

Jeszcze nie odzywa si gos rogu zwoujcy rozproszonych, lecych w dolinach. Koo wozu ostatniego jeszcze nie dudni na grudzie. Pomidzy mn i tob nie ma nikogo. Pary, How many times I have floated with you, transfixed in the middle of the night, hearing some voice above your horror-stricken church; a cry of grouse, a rustle of the heath were stalking in you and two apples shone on the table or open scissors glittered and we were alike: Seasons come and go, men and women mate, children in half-sleep run their hands across the wall and draw lands with a finger wet with saliva.

Forms come and go, what seemed invincible crumbles.

Milosz Selected – [PDF Document]

But maesywo the States rising from the sea, amid demolished streets where one day mountains will loom made of a fallen planet, against what is past and what is to pass youth defends itself, austere as the sundust, in love neither with good nor with evil, all tossed under your immense feet, so that you may crush it, so that you may step on it, so that your breath move the wheel and a frail structure shake with motion, so that you give to it hunger and to others wine, salt, and bread.

The sound of the horn still is not heard calling the dispersed, those who lie in the valleys.

On the frozen ground as yet no rumble of the last cart. There is no one between you and me. W nocy granie sycha z brzegu moczarw, rowa awica ley na wschodzie a do godzin rana. O takiej porze kady glos nam bdzie krzykiem triumfu. Chwaa, bl i chwaa trawie i chmurom, zielonej dbinie, rozdarte wrota ziemi, odkryty klucz ziemi, gwiazda ju wita dzie. Wic czemu twoje oczy zamkny w sobie blask nieczysty jak oczy stworze, ktre nie zaznay za i za zbrodni tylko tskni?

Czemu przez powieki zmruone przewieca gorca to nienawici? Tobie panowanie, tobie oboki w zoconych piercionkach graj, na drogach sawa szepcz klony, od kadej ywej istoty przebiega do twoich doni niewidzialna uzda targniesz i wszystko zakrca w pkole pod baldachimem nazywanym cirrus. A prace jakie s? O, ciebie czeka jodowa gra, na niej tylko zarys wielkich budowli, dolina, gdzie zboe wzrosn powinno, st i biaa karta, na ktrej moe poemat powstanie, rado i trud.

A droga umyka spod ng tak szybko, lad biay si smuy, e ledwo wzrok wypowie powitanie, ju sabnie ucisk rk, westchnienie, ju po burzy. I nios wtedy polem okrutnika, maestqo koysz wos, w alei u wybrzey16SLOW RIVERThere has not been for a long time a spring as beautiful as this one; the grass, just before mowing, is thick and wet with dew. At night bird cries come up from the edge of the marsh, a crimson shoal lies in the east till the morning hours.

In such a season, every voice becomes for us a shout of triumph. Glory, pain and glory to the grass, to the clouds, to the green oak wood. The gates of the earth torn open, the key to the earth revealed. A star is greeting the day. Then why do your eyes hold an impure gleam like the eyes of those who have trojw tasted evil and long only for crime?